Bra jukset kompis – Aftenposten

Skrev i mitt forige inlegg om juksing i skolen. Sendte også et inlegg som kom med i aftenpostens nettavis. Innlegget er som følger:

 

Bra jukset, kompis!

Er det blitt greit å jukse i den norske skolen? Jeg går selv på videregående og tvinges til stadighet til å se mine medelever jukse på prøver. Og det som skjer i det skjulte, dras opp i gjengen etterpå. «Fy fader, folkens, jeg skrev på innsiden av beltet» eller «Jeg var sikker på at sensor skulle ta meg». Det virker rett og slett som at det har vokst frem en kultur rundt dette.

Kanskje virker det som en bagatell, men å jukse på en faktaprøve kan gjerne bety at du løfter karakteren din et hakk. Om du da jukser i to-tre fag, sitter du plutselig med en håndfull ekstra studiepoeng. Ikke bare lurer du deg til en studieplass, men det betyr også at du dytter ut en annen kandidat. Det skremmer meg at juks i så stor grad er akseptert blant elevene, når det går så hardt utover andre.

Jeg mener du bør stryke i hele faget du jukset i, om du tas. Dette vil heve terskelen for å jukse. Dessuten ser jeg ingen poeng i å gi juksere sjansen til å hente seg inn igjen. Jukser du på en prøve, er det store sjanser for at du allerede har jukset på en annen prøve i samme fag.

Inntil det tas grep for å få bukt med juksingen, vil jeg oppfordre alle til å minne kompisene på at det ikke er kult å jukse. Husk at det kan være din studieplass han stjeler.

 

Du finner også innlegget HER

Straff de som jukser!

 

Som elev i den videregående skolen tvinges jeg til å vitne at mine medelever jukser seg til bedre karakterer. Det største problemet har ikke med tilgang til pc å gjøre, men heller mobiltelefoner. Den mest brukte juksemetoden er rett og slett at du tar bilde av viktige grafer, illustrasjoner eller formler. Når da læreren ikke er observant, men sitter og retter prøver eller lignende er det ingen sak å se ned i fanget for å lese av mobilen.

Dette kan virke som en liten sak, men det å jukse på en prøve betyr gjerne at du klarer å løfte karakteren din et hakk. Om du da jukser i et eller to fag sitter du plutselig med et par ekstra studiepoeng. Dette blir da veldig alvorlig når det skal søkes til videre utdanning. Søker du til en linje med litt prestige (NHO, Medisin, etc) betyr disse ekstra studiepoengene ikke bare at du kommer inn, men gjerne at du også dunker noen andre ut. Jeg vet med meg selv at jeg kommer til å bli rimelig ergerlig om jeg ikke kommer inn på den studieretningen jeg vil, når det antakeligvis sitter en jukser med 1-2 studiepoeng mer en meg.

Så hva kan gjøres?
Jeg tror rett og slett vi må gi juksere en strengere straff, og straffe de oftere. Jeg mener man bør stryke hele faget hvor man blir tatt for juks. Sånn som det er i dag stryker du kun på den prøven du jukser på. Jeg har snakket med en del andre, og vet også med meg selv at terskelen for juks blir mye høyere om du stryker hele faget. Jeg skjønner heller ikke hvorfor vi skal gi noen som blir tatt for juks en reel sjanse til å hente seg inn igjen i faget. Tas du for juks på en prøve er sjansen stor for at du også har jukset på andre prøver i samme fag.

Dessverre ligger mye av problemet ofte også i at de som jukser slipper unna med unnskyldninger som «Jeg fikk bare en melding» derfor må i tillegg til strengere straffer også lærere bli strengere på det å straffe noen. Under en prøve er det totalforbud mot mobiltelefoner, da hjelper det ikke at man fikk melding. Om du må låne utstyr (for eksempel linjal) av naboen skal dette alltid gå igjennom sensor/lærer først, så direkte kommunikasjon mellom elever er aldri nødvendig.

Det må handles raskt for å sikre en rettferdig vurdering!
Så lenge det ikke gjøres noe ifra høyere hold vil jeg avslutte med å oppfordre alle til å minne kompisen på at juksing ikke er særlig kult.

Løp deg til legestudiene

 

Ballferdigheter, kondisjon og kråkestuping teller i dag like mye som realfagskompetanse, norsk og mattekunnskap når du skal søke Studieplass.

Må det gjøres enda mer med kroppsøvingsfaget enn de endringene som ble foreslått i 2011, og i så fall hva?
Endrings forslaget finner du HER

I dag er det like viktig å løpe fort som det er å være flink i matte når du søker skoleplass etter VGS. Dette gjelder uansett om du har planer om å studere til å bli matematiker eller spille håndball på toppnivå. Vurderingen i gym er en problemstilling det jobbes alt for lite med, det virker ut som at saken har havnet i «Sånn har det hvert i alle år boksen.» det er et sted saken absolutt ikke hører hjemme. Det må større endringer til, og det fort. Hvert år mister godt kvalifiserte studenter skoleplassen sin fordi de ikke løper raskt nok.

 

Hva kan gjøres?
Jeg mener gym ikke bør vurderes med en karakter. Det kan eventuelt vurderes med under middels, middels og over middels, så elevene har mulighet til å jobbe seg opp uten at det står på vitnemålet. Jeg tror heller ikke det det er noen idé å la innsats og teori være det eneste som teller på karakteren. Det kommer til å føre til at trynefaktor og «smisk» får for mye å si. Det handler ikke om at jeg ikke har tillitt eller stoler på de norske gymlærerne, men med hvordan mennesker er skrudd sammen. Uansett hvor objektiv læreren prøver å være vil alltid klassens drittsekk trekkes ned, på sammen måte som det vil trekke opp om du har en god tone med læreren.

La høgskolene og universitetene velge selv. En annen mulig løsning er å la høgskoler og universiteter selv velge hvilke fag de prioriterer. Dette vil gi høgskoler en mulighet til å prioritere bort de fagene de mener er irrelevante for den undervisningen de tilbyr. De skal selvfølgelig også ha mulighet til å ikke ta med andre fag de mener er unyttige.

«Jeg synes ikke at gymkarakteren skal fjernes. Tenk på de som ikke får det til i andre fag?» Dette er kanskje det argumentet du hører mest for å beholde vurderingen. Det ville hvert mulig å gå for et slags kompromiss, tilby et nytt valgfag på studiespesialiserende og kalt det «idrett.» Dette vil da komme i tillegg til vanlig gym og kan ha de samme vurderingene som gym har i dag. På denne måten vil de som gjør det bra i gym ha mulighet til å beholde vurderingen.

 

Det jeg ser som den beste løsningen er å beholde kroppsøvingsfag som et fag som motiverer til fysisk aktivitet, men uten karakter vurdering. Det kan til gjengjeld tilbys et valgfag “idrett” så de som ønsker karakter i gym kan få det.

Kommentar feltet er åpent for gjester!